Starokatolícka mládežmládež Starokatolíckej cirkvi na Slovensku

Vianočný program

Publikované 05.12.2016 v 09:52 v kategórii Inšpirácie, prečítané: 82x

Prinášame vám inšpiráciu na vianočné vystúpenie. Počet detí je možný si upraviť podľa vlastných potrieb. My sme hru hrali s trinástimi deťmi. 


Narodenie Ježiša

Počet detí: 13

Rozprávač 1, 2

Anjel 1,2,3

Mária, Jozef

Pastieri 3

Králi 3

Rozprávač č.1:

„Tento príbeh, ktorý vám chceme porozprávať, udial sa veľmi dávno. Pred viac ako 2000 rokmi.“

„V tom čase Židia už cele stáročia žili v túžobnom očakávaní na Mesiáša. Pevnie tomu verili, že keď sa raz objaví, oslobodí ich od utrpenia tak, že porazí ich všetkých nepriateľov. A preto boli skalopevne presvedčení, že ich spasiteľ zostúpi z Neba ako mocný kráľ alebo vodca s veľkou armádou.“

Rozprávač č.2:

„No keď prišiel ten správny čas, všetko sa udialo úplne inak. Veď sa presvedčte sami.“

Scéna prvá: Dekorácia: plachta predstavujúca nebesia dvaja anjeli hrajú na flaute:

Anjel 1:

„Na svete sa budú diať veľké vecí.“

Anjel 2:

„Na zemi sa objaví Syn Boží a narodí sa v tele nevesty.“

Anjel 1:

„No a my budeme mať krídla plné práce.“

Anjel 2:

„Budeme zvestovať“,

Anjel 1:

„budiť“,

Anjel 2:

„ohlasovať“,

Anjel 1:

„naháňať“,

Anjel 3:

„dávať znamenia a ukazovať cestu.“

Anjel 2:

„Práve prišiel čas zvestovania! Letím za Máriou!“

Scéna 2 Dekorácia: plachta z obrazom záhrady

Rozprávač 1:

„V malom meste Nazaret bývalo mladé, na prvý pohľad obyčajné dievča menom Mária.“

Rozprávač 2:

„Mária bola práve zasnúbená s miestnym tesárom Jozefom a všetko nasvedčovalo tomu, že bude viesť úplne normálny život, taký ako ostatné ženy jej doby. Aspoň ona si to tak myslela.“

Rozprávač 1:

„No jedného dňa sa stalo niečo nezvyčajné, tajomné a zároveň krásne. Niečo čo navždy zmenilo Máriu a svet okolo nej.“

Anjel 1:

„ Ave, Mária, milostiplná. Pán s tebou.“

Mária je prekvapená a trochu vyľakaná.

Anjel 1:

„ Neboj sa Mária. Budeš mať dieťa, ktoré bude kraľovať na Dávidovom tróne. Dáš mu meno Ježiš.“

Mária:

„ Ale ako sa to stane?“

Anjel 1:

„Duch Boží zostúpi na teba, pretože tvoje dieťa bude Božím synom“

Mária:

„Nech sa mi stane, podľa tvojho slova.“

Scéna tretia

Rozprávač 1:

„Vtedy ešte čas plynul síce pomaly, ale tak ako vždy neprestajne: dni sa menili na týždne a týždne na mesiace a konečne sa blížil deň, keď Mária mala priviesť na svet dieťa.“

Rozprávač 2:

„No predstavte si, že Mária nemohla čakať na túto radostnú chvíľu v pokoji a pohodlí svojho domova. V tom istom čase totiž rímsky cisár Augustus vydal nariadenie, aby sa sčítali všetci jeho poddaní. Každý musel isť do mesta svojich predkov a tam sa zapísať.“

Rozprávač 1:

„Jozef pochádzal Dávidovho rodu a preto sa musel spolu s Máriou vydať na cestu do Betlehema.“

Jozef s Máriou putujú a deti spievajú:

Byla cesta, byla ušlapaná

Kdo ji šlapal, kdo ji šlapal

Matka Krista Pána.

Potkala ju tam svatá Alžběta:

„Kam ty kráčíš, kam ty kráčiš,

sestřičko ma milá?“

„Kráčím, sestro, kráčím do kostela

poslúchat mše, poslúchat mše

svatého Nešpora.“

„Nechoď sestro, nechoď do kostela,

povídajú, povídaju,

že porodíš syna.“

Scéna štvrtá Dekorácia: plachta s mestom

Rozprávač 1:

„Keď Mária s Jozefom prišli do Betlehema, bolo už neskoro večer a obidvaja boli veľmi vyčerpaní dlhou cestou.“

Mária:

„Som už taká unavená, že ani nevládzem stať.“

Sadne si na zem.

„Trošku si tu oddýchnem.“

Jozef:

„Dobre. Ostaň tu a pôjdem nájsť pre nás nocľah.“

Jozef odchádza za kulisy, zase sa objaví a zase zmizne za kulisami – akože hľadá ubytovanie.

Rozprávač 2:

„Jozef začal hľadať miesto, kde by s Máriou mohli zložiť svoje hlavy. No do Betlehema pricestovalo veľmi veľa ľudí, ktorí podobne ako Mária s Jozefom prišli na zápis. Všetky hostince boli plné a tak Jozef nenašiel žiadne voľné miesto. Našťastie jeden hostinský im aspoň dovolil prespať vo svojej maštali.“

Jozef:

„Mária, všetko je tu plné, ale môžeme prenocovať v maštali.“

Jozef podáva Márii ruku, Mária vstáva a spolu odchádzajú do maštale.

Scéna piata

Dekorácia – plachta s obrazom maštale

Mária:

„Je tu teplo a útulne. Som rada, že si konečne môžeme oddýchnuť.“

Jozef:

„Dobrú noc Mária.“

Mária:

„Dobrú noc Jozef.“

Mária a Jozef zaspia. Anjeli priletia z tmavomodrou latkou a zaclonia ňou Jozefa s Máriou.

Rozprávač 1:

„Tej istej noci stal sa zázrak nad zázraky. Mária porodila syna a dala mu meno Ježiš, tak ako jej to povedal anjel.“

Anjeli dajú preč látku. Mária s Jozefom stoja a držia v náručí bábätko. Na javisku sa objavia ostatné detí a spievajú „ Narodil sa spasiteľ“ alebo „Búvaj dieťa krásne.“

Anjel 3:

„Aké krásne dieťatko!“

Anjel 2:

„Túto noc sa narodil Ježiš a my by sme to mali oznámiť všetkým ľuďom!“

Anjel 1:

„Áno! Poďme najprv za pastiermi. Neďaleko od Betlehema strážia svoje ovce.“

Anjeli letia k pastierom. Pastieri (3) sedia a spia.

Anjel 1: ľahko zatrasie nejakým pastierom

„Vstávajte pastieri, berte sa hor,

aká to novina, dajte pozor!“

Pastieri si pretierajú oči, popreťahujú sa

Pastier 1:

„Čo sa deje?“

Anjel 1:

„Narodil sa Ježiško.“

Deti zaspievajú koledu „Vstávajte pastieri“. Potom ostanú pastieri a anjeli a ostatní odídu.

Pastier 2:

„Tak poďme za Ježiškom.“

Anjel 3:

„Ja vám ukážem cestu.“

Pastieri idú za anjelom, ktorý drží v rukách hviezdu

Prídu do maštale, poklonia sa svätej rodine :

„Vitaj Ježiško. Doniesli sme ti dary.“

Položia ovečky a syr. Potom prídu iné deti a zaspievajú koledu „Jak si krásne Jezuliatko“.

Na javisku ostanú na jednej strane Jozef s Máriou na druhej traja králi, spredu rozprávači. Králi držia veľké knihy a študujú ich.

Rozprávač 1:

„Na východe žili traja mudrci, ktorí cez deň usilovne študovali staré Písma a v noci pozorovali hviezdy na nebi. (králi zdvihnú hlavy, ako že pozorujú oblohu) Jedného dňa na nočnej oblohe zbadali žiarivú hviezdu.“

Anjel 3 s hviezdou sa postaví pred kráľov.

Kráľ Gašpar:

„Hľa, aká to hviezda krásna

z neba sa na nás smeje:

a to je tá hviezda šťastná,

hviezda našej nádeje.

Dajmeže sa my na cestu,

k akému tá hviezda mestu

nás privedie preradostných,

Krista vidieť žiadostných.“

Králi odložia knihy, zoberú dary a idú za anjelom s hviezdou.

Rozprávač 2:

Tak tí králi hovorili,

keď hviezdu uvideli,

na cestu sa vystrojili,

s darmi išli veselí,

jeden niesol poklad zlatý,

druhý niesol tymian zlatý,

tretí myrhu so sebou vzal,

zrodenému by ju dal.

Anjel s hviezdou zastane pred maštaľou.

Kráľ Gašpar:

„Vítaj Ježiško. Ja som kráľ Gašpar. Prinášam ti myrhu.“

Kráľ Melichar:

„Mňa volajú Melichar a doniesol som ti kadidlo.“

Kráľ Baltazár:

„No a ja sa volám Baltazár a ako dar som ti priniesol zlato.“

Na záver všetci zaspievajú Tichú noc.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?